పవన్ కల్యాణ్ లో ఇంత మార్పా – ఫ్యాన్స్ కి కావాల్సింది ఇదేనా

 పవన్ కల్యాణ్ లో ఇంత మార్పా – ఫ్యాన్స్ కి కావాల్సింది ఇదేనా

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా అంటే జనాలకి ఇక పూనకాలు రావాల్సిందే. మరి అలాంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఇంతకుముందు సంవత్సరానికి ఒకటి అలా సినిమాలు చెసే వారు. మరి ఇప్పుడు ఎక్కడ లేని స్పీడు మీద ఉన్నాడు. ఒకేసారి మూడు సినిమాలు షూటింగ్ జరుపుకుంటున్నాయి మరి. ఇక అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేవు మరి.
ఈ మూడు సినిమాలలో రెండు సినిమాలు ఈ సంవత్సరంలోనే ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి. వచ్చే సంవత్సరం లో మరో సినిమా రిలీజ్ కానుంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

//oagnatch.com/4/2863274